Getxolinguaen izen-ematea: oharra

Debido a problemas en la recepción de la convocatoria de Getxolinguae en algunos centros de la CAPV, hemos decidido mantener el plazo de inscripción abierto hasta el próximo 7 de Mayo día en el que se publicarán las listas de admisión a las jornadas.

Getxolinguae jardunaldietan izen-emateko epea aste bete luzatzea erabaki dugu. Hori dela eta, maiatzaren 7ra arte (datorren ostirala) epea irekita mantenduko da. Egun horretan onartuen zerrenda ikusgai izango da web gune honetan.

Anuncios

Klik eta mintza

Getxo Linguaek 10 urte beteko ditu aurten. Ez da nolanahiko erronka, urtez urte, maila honetako jardunaldi batzuei eustea. Gertutik ezagutzen ditut -hainbat urtetan, Getxo linguae 2007 eta 2008n, bertan parte hartzeko ohorea izan dudalako- antolatzaileen ahaleginak programa, hizlariak, edukiak zein antolaketa hobetze aldera. Horrexegatik, zorionak eman nahi dizkizuet Getxo Linguae osatzen duzuen familia osoari eta, bide batez, baita eskerrak ere, duela urte batzuetatik familia horren kide sentiarazteagatik.

Gatozen, baina, harira. Blog honetan esku hartzeko gonbidapena jaso nuenean aipatutako urteurrenaren aitzakian, ikasleen ahozko jardunaren inguruko praktika batez aritzea otu zitzaidan, ahozko jarduna eta teknologia berriak uztartzen dituena. Jendaurrean hitz egitea ez da ikasle askorentzat atsegin handikoa; izan ere,  bakar batzuk blokeatzera iristeaz gain, gehientsuenak oso urduri jartzen dira. Edonola ere, nire ustez, eskolan landu beharreko ezinbesteko gaitasuna da. Bizitza honetan askotan suertatuko zaie gure ikasleei jendaurrean hitz egin behar izatea; beraz, zenbat eta lehenago hasi, orduan eta hobeto.

Praktika honen abiapuntua webquest bat da, Klik eta mintza delakoa. Bertan lanketa osoan zehar jarraitu beharreko urrats guztiak zehaztu, behar dituzten esteka guztiak eman eta balorazioa nolakoa izango den finkatzen da. Honako hauek dira gure helburuak:

 • Ahozko diskurtso koherente eta zuzen bat sortu.
 • Ideiak ahoz arrazoitu eta aurkeztu.
 • Ahozko azalpen bat ondo egituratu.
 • Ideia nagusiak eta osagarriak bereizi.
 • Antolatzaile egokiak erabili.
 • Ahozko azalpena hobetzeko hainbat baliabide erabili.
 • Modu kritikoan entzuten ikasi.

Prozesu osoaren amaieran, ikasle bakoitzak 4 minutuz ondo egituratutako azalpen bat eman behar du gela osoaren aurrean, horretarako prestatutako eskema baten laguntza bakarraz. Ikasle batek hitz egiten duen bitartean, beste guztiek adi egon behar dute. Azalpena amaitu ondoren, beste ikasle guztiek –txantiloi bat erabiliz- ahozkoa egin duenaren balorazioa egingo dute.

Hori horrela izanik ere, gelaurreko azalpen hori ez da lanketaren helburu bakarra; izan ere, aurrekoa bezain garrantzitsua da ikasleek prozesu osoan zehar hobetzeko aukera izatea. Horregatik, jendaurreko azalpen horretara iritsi baino lehen treba daitezen eta beldurrak nahiz lotsak uxa ditzaten, teknologia berriek eskaintzen dituzten aukera apartez baliatzen gara. Kasu honetan, ahozko mezuak edo podcastak grabatzeko aukera ematen duten guneak erabiltzen ditugu.  Duela 5 urtetik -lanketari ekin nion unetik-  gaur egunera arte,  dohain topa daitezkeen hainbat zerbitzu erabili izan ditugu gure ahozko grabazioetarako (Podomatic, Snapvine…) eta, egun, Podomaticera itzultzekotan gara. Zein da prozedura? Ikasle bakoitzak aipatutako gunean bere txokoa sortzen du eta, gutxienez, 4 mezu grabatzen ditu (minutu bateko mezuekin hasi eta 4 minutura arte). Horietako mezu bakoitzak aurretik aipatutako prozedura jakin bati jarraitu behar dio (sarrera, garapena, hitz-uztea, eskema…). Zergatik Podomatic? Podcastak sorzeko gune eta modu dezente badaude ere (odeoGcast, ClickCastergabcast…), denek ez dute blog bat eskaintzen eta horixe izan zen hautaketaren arrazoia. Bakoitzak bere txokoa izateak grabazio guztiak gune bakar batean biltzeko aukera ematen die. Gainera, eskatutako grabazioez gain, horren gustuko dituzten bideo, musika, eta abarrak sar ditzakete.

Aurreko hariari jarraiki, euren guneetan grabatutako mezuak zein jendaurreko azken ahozko jarduna aldez aurretik ezagutzen duten txantiloi baten bitartez neurtzen dira.

Lanketaren indarguneak:

 • Mezu eta eskema ugari prestatzea. Nire ustez, lanketa honen bitartez, ondo barneratzen dira ahozko jardun antolatu batean jarraitu beharreko urratsak. Aurrerantzean, antzeko egoeraren bat suertatzen bazaie, oso baliagarria gertatuko zaie ikasitakoa.
 • Ikasleen jarrera lanketa osoan zehar. Ikasleek ez dituzte mezuak bat-batean grabatzen. Mezu bakoitzaren atzean dagoen lana garbi ikusten da grabazioak entzutean (ideien mailaketa, antolaketa…).
 • Ikasleen arteko harremana estutzen da. Zalantzarik ez dago tresna hauek komunikazioa areagotzeko balio dutela, harremanak estutzeko. Adibide bat ipintzearren, ikasle batzuek besteen guneetan zorion mezuak uztea ohiko bihurtzen da.
 • Jendaurreko azalpenen balorazioetan irakasle eta ikasleen arteko adostasuna. Denok baloratzen ditugu ikasle guztien 4 minutuko mintzaldiak, nahiz eta jakin badakiten nire balorazioak pisu handiagoa duela. Esan beharra dago, oro har, nik ondo baloratutako ikasleak haiek ere ondo baloratzen dituztela eta nik okerrago baloratutakoak, haiek ere bai. Nire ustez, ikasleak aintzat hartzen direnean, ederki asko jakiten dute euren erantzukizunei aurre egiten.

Ondorioak:

 • Argi dago teknologia berriak ez direla ezinbestekoak ahozkotasuna lantzeko orduan, baina hori bezain begi bistakoa da aukera erakargarri bezain erabilgarriak eskain diezazkiguketela.
 • Bestalde, ahozkotasuna modu antolatu batean eta edozein arlotan txiki-txikitatik jorratzea ezinbestekoa dela iruditzen zait. Mota honetako gaitasunen lanketa hizkuntza irakasleen esku uzten badugu, ezer gutxi lortuko dugu. Hori gerta ez dadin, haurrak idazten edo hitz egiten hasten diren momentutik irakasle edota guraso guztiok, ahal dugun neurrian, hizkuntza irakasle bihurtu beharko genuke; azken batean, hizkuntza da alor guztietan ezinbestekoa den bitarteko tresna.

Adibide gisa, ikasle baten txokoa uzten dizuet:

Maite Goñi
Jakintza Ikastola (Ordizia)
euskaljakintza

Programas europeos para una comunidad educativa que camina hacia el trilingüismo

 

   Aprender un idioma nuevo y no poder utilizarlo con naturalidad en contextos reales invalida la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo, provocando frustración en la persona que lo ha estudiado. “Tengo completamente olvidado el inglés del bachiller”, ”yo estudié francés y ya no tengo edad para estudiar otro idioma”, “he empezado y dejado de estudiar inglés 3 veces en los últimos 10 años”, “me da vergüenza hablar porque pronuncio muy mal”, u otros cometarios similares se escuchan con frecuencia en los centros educativos. Como trataré de desmontar en estas breves líneas, esta prevención a la hora de participar en Programas Europeos carece de fundamento.

El estudio de un idioma extranjero puede considerarse una limitación o una gran oportunidad de enriquecimiento en nuestro itinerario profesional o en el desarrollo personal de nuestro alumnado. Precisamente, el Programa de Aprendizaje Permanente de la Unión Europea no excluye a ninguna persona por su edad para acometer cualquier aprendizaje. Así por ejemplo, el profesorado que no impartiendo idiomas tenga un nivel mínimo y desee mejorarlo para participar en una asociación Comenius, Leonardo o Grundtvig o para impartir en el futuro una materia en ese idioma, puede solicitar un curso para perfeccionarlo. Quien imparte un idioma y quiere mejorar su formación, puede solicitar un curso de metodología.

En general cualquier profesor o profesora puede solicitar formación en su materia en otro país europeo si se desenvuelve en el idioma en que se desarrolla el curso. Además, compartir con otros colegas europeos nuestra forma de trabajar por medio de una asociación Comenius, Grundtvig o Leonardo suele suponer tanto para el alumnado como para el profesorado no solamente una forma de romper con la rutina escolar, sino un considerable enriquecimiento profesional y personal y un gran estímulo para mejorar el idioma aprendido. Igualmente fructífero resulta la movilidad del alumnado de secundaria Comenius –novedad en este curso escolar– y la de la los estudiantes universitarios dentro del Programa Erasmus.

Mi experiencia como responsable en el País Vasco de estos Programas Europeos, me permite constatar que la participación en ellos puede llegar a generar una cierta adicción, justificable si se consideran los beneficios que reportan. No obstante, queda aún mucho por hacer para que dichos beneficios se generalicen a todos los agentes de nuestro sistema educativo. La iniciativa de la Dirección de Innovación Educativa de poner en marcha un plan experimental trilingüe –idioma extranjero, castellano y euskera– para los próximos tres cursos escolares iría encaminada también en esta dirección.

Aprender un idioma extranjero, bien lo sabemos, requiere mucho entusiasmo, tiempo y esfuerzo personal. Por desgracia, en muchas ocasiones los resultados obtenidos se tiran a la basura al no darse unas condiciones que posibiliten su utilización en la práctica cotidiana. Éste es, justamente, el punto fuerte de los Programas Europeos, ya que nos permiten utilizar el idioma estudiado de una manera contextualizada y natural con profesionales de la educación de otros países con los que compartimos objetivos y dificultades comunes y con quienes podemos aprender cada día. No importa si la pronunciación no es del todo correcta o si hay alguna pequeña falta de ortografía en un escrito porque el idioma aprendido estará cumpliendo su objetivo.

Mª Concepción Bergera

Responsable de Programas Europeos e Internacionales del Gobierno Vasco

Happy 10th Anniversary, Getxolinguae!

First of all, I would like to raise my virtual toasting glass to thank and congratulate the Organising Committee of this annual event for their untiring efforts to make this a success throughout the years. We all know that the organisation that goes into running such an event requires enormous effort and team work.

Over the past ten years this conference has evolved to become a key reference source for all language teachers working in the Basque Country. Therefore, having recently celebrated St Patrick´s Day, I would like to quote an old Irish saying that came to my mind for this special occasion, “May Getxolinguae live as long as you want, and never want as long as you live.”

My warmest thanks and deepest gratitude to your anniversary!

 Now getting back to the reason why I am here is that I was kindly asked to write a blog entry on Educational Assessment in a multilingual environment.

When we hear the word assessment, the first things that come into our minds are tests and exams to see what has been learnt. I always get cold shivers down my back because I think it is very difficult to assess student performance in an exact and fair way and provide parents with meaningful and accurate information of their children’s learning process and attainment, but I am sure that we always try to do our best.

 Experts talk of the change that has been happening in schools in recent years.  Going back in time, most class time was spent with the teacher lecturing and the students watching, listening, working individually on assignments and finally confirming what they knew by means of a test.  Hopefully, all this has changed. There is a shift in the emphasis from assessment of learning to assessment for learning. Assessment used as a formative element in the classroom. Nowadays, a great number of teachers share learning objectives with students so that they can understand what they are going to learn at the end of the lesson (learning outcomes).

The meaning of all this is that students have the opportunity of understanding better and becoming more active in their learning process while at the same time, teachers receive information which enables them to help children improve their learning.   

However, from my point of view, I would like to highlight another important aspect of our daily work which I consider crucial when we interact with students and that is by asking ourselves: how can we improve our teaching? , or putting it in another way, how much of what we are teaching is getting across?  From my personal experience I think a key issue which also helps teachers improve their daily teaching is receiving constant feedback at the end of the sessions from their students about how they feel about their classes and their teaching. I think it is very important to listen to our students on how they are learning, their feelings by showing your interest and caring about how they can achieve success. This is what we call Classroom assessment.  

This does not mean you are putting your own head on the block. Some teachers might think that they would be taking a great risk or making themselves vulnerable in front of their students by asking them what they thought of  the activities designed by them, if they were difficult, interesting, boring, funny, what they learnt… .  If this were carried out in an appropriate way (adequate techniques & strategies), starting at early stages and going up the ladder, we would then have a different vision of the class and it would also enable us to reflect on our own teaching.

 After reading these words, someone could disapprove of the idea, affirming that it easier said than done. My answer to that would be that all this is not based only on theory but on practice as well. I mentioned earlier my personal experience,  I started doing this with four year olds, in English, and it was amazing the things they could tell you by answering a simple question such as what was the class like and drawing two simple faces on the board. The activity took approximately four minutes and in Primary 6  it took nine minutes because they had to write the comments in their personal diary.

I know that there are lots of teachers of English that are doing this, specially those involved in INEBI and BHINEBI and I suppose others are as well, therefore,  the more we know about what and how students are learning, the better we can teach.

To those other language teachers who are not, I would strongly encourage you to do so, because you would be surprised at the results. Have a look at the INEBI & BHINEBI materials available at www.gipuztik.net/ingelesa , specially the sections regarding assessment. 

I once read that effective assessment can play a vital role in appropriately placing students, diagnosing learning problems and progress, improving and enriching teacher performance. 

By the way, for CLIL fans, a new book has recently come out “CLIL Content and Language Integrated Learning” written by Do Coyle, Philip Hood and David Marsh and published by Cambridge University Press. I highly recommend buying and reading the book and I think it is a must have for teachers who are involved with CLIL.

       John Etxeandia 

      B10 Berritzegunea

HIZKUNTZEN PORTFOLIO EUROPARRAREN ESPERIMENTAZIOAZ

2005-2006 ikasturtean abiarazi zen gure Autonomia Erkidegoan Hizkuntzen Portfolio Europarraren esperimentazioa. Hasieran ikastetxe gutxik hartu zuten parte, lauk baino ez, eta inplikatutako irakasleak ere ez ziren askoz gehiago izan. Apaltxoa, bai, hasiera hura! Hala ere, astiro eta zuhurtziaz jokatzea hobe zela eta, poltsan, Europako Erreferentzia Markoa eta portfolio aleak sartu eta ‘berri ona predikatzera’ joaten ginen Teresa Ruiz eta biok, ‘ahizpa mormoiak’, geure buruari esaten genion moduan. Izan ere, gure piura ikusita halakoxeak ginen, bikotea, antzekoak itxuraz eta berdintsu jokabidez, irribarretsu eta gogotsu, portfolioak gogoetarako eta auto-erregulaziorako tresna gisa dituen aukeretan erabat sinetsirik, harako eta besterako ibiltze hartan, ikastetxeetara, prestakuntza saioetara … Alkandora zuriak baino ez zitzaizkigun falta!

2009-2010 ikasturtea. Hizkuntzen Portfolio Europarra  esperimentatzen ari diren ikastetxeak

Esperimentazioa aurrera joan ahala ikastetxe gehiago sartu dira proiektuan, eta badira, baita, esperimentatu ondoren atera direnak ere. Ikastetxeen parte hartzeari dagokionez,  07-08 ikasturtea izan da emankorrena. Egun, 2009-2010 ikasturtean, hamar ikastetxe daude proiektuan. Horietako batzuk, beteranoak, San Viator eta Lemoiz, kasu; beste batzuk, berriz, sartu berriak, hala nola,  Calasancio ikastetxea.

Zer esan portfolioaren esperimentazioaz eta gune honetako beste artikulugileek portfolioaz esan ez dutenik? Ziur asko, portfolioaren inguruan gehiena esanda dago; hala ere, esperimentazioaren zenbait ondorio azpimarratu nahi ditut:

 

1. Auto-ebaluaziorako eta gogoetarako tresna hau hizkuntzak ikasteko eta irakasteko metodologia jakin baten isla da, ikuspegi komunikatiboarena, hain zuzen ere. Portfolioa ez da hizkuntza irakasleon kezkak erabat arinduko dituen ‘pilula magikoa’¬izango ahal dugu inoiz horrelakorik!¬, baizik eta Portfolioaren atzean dagoen metodologia-aldaketa izan daiteke hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntzen gaitz askoren sendabidea.

 

2. Portfolioak aukera ezin hobea ematen du ikastetxeko hizkuntzek, partekatutako irizpideetatik abiatuta, hizkuntzak ikasi eta irakasteko metodologia aldatu eta proposamen bateratuak egiteko. Beraz, irakasleak lankidetzan aritzeko, elkarrekin hitz egiteko, metodologiaz hausnartzeko, irizpideak partekatzeko tresna ere bada.

 

3. Materialari dagokionez, eskuragarri dago sarean eta erraz deskargatu daiteke. Ez da, beraz, arazoa proiektua abiarazteko. Karpeta ‘ofizialak’ esperimentazioari pisua eta izaera emateko baliagarriak badira ere, trebatu ahala, DBHn, batez ere, ikastetxe batzuek beren moldaketak eta egokitzapenak egin dituzte (blogak erabiliz ikasleen ekoizpenak biltzeko eta erakusteko, pasaportea on-line betez…) eta karpetak aldatu, edota zenbaitetan, baztertu egin dituzte. Portfolio elektronikoa ere laster abiaraziko da (hamalau urtetik gorakoentzat).

 

Bigarren hezkuntzako portfolioa. Ahozko  adierazpena eta idazmena.

4. Portfolioak aldarrikatzen duen ikuspegi metodologikoaren arabera, ikasleek komunikazio helburu zehatz bat duten egoerei erantzuteko entzun, hitz egin, irakurri, solasean aritu eta idatzi egingo dute eta ahozko eta idatzizko testuak ekoitzi: jendaurreko azalpenak, txostenak, debateak, irakurketen bideo-audio grabazioak… hizkuntzaren erabileraren gaineko hausnarketa egiten dutelarik. Beraz, hizkuntza erabili egin behar dute, egiten ikasi behar dute. Egiten duten hori jasotzen du portfolioak eta egin duten horren inguruko gogoeta bultzatzen du: Zer ikasi dut egiten? Zer falta zait egiten jakiteko? Zer egitea gustatuko litzaidake?  Lorpenak eta helburuak zehazten laguntzen du. Beraz, auto-erregulatzen eta hizkuntza gaitasun maila zehazten laguntzen die ikasleei.

EAEko esperimentazioan egin diren zenbait proposamen didaktiko, gelarako materialak, ikasleen ekoizpenen eredu batzuk eta irakasleek egindako hausnarketak ikusgai daude, adibide gisa, ondoko gune honetan: http://sites.google.com/site/portfolioaekoizpenak/

Maribi Apraiz

Euskara arloko kolaboratzailea. Berritzegune Nagusia

HACIA UNA CULTURA DE LA EVALUACIÓN

En la III edición de Getxolinguae tuve la ocasión de tomar parte como ponente para hablar sobre evaluación, un tema que posteriormente ha sido tratado por otras personas en estas mismas jornadas. En aquella ocasión centré mi intervención en dos aspectos: por un lado, la situación de la evaluación externa en el País Vasco y, por otro, el sentido y las características de la evaluación formativa.

He de reconocer que en aquel momento no fui capaz de ver y establecer la relación entre ambos procesos, aun estando ambos vinculados a la evaluación, y que, por lo tanto, planteé mi participación como dos temas, de alguna manera, desvinculados. Pudo dar la sensación de que la evaluación externa  a los centros tenía su desarrollo propio, mientras que la evaluación formativa era algo más específico de los procesos internos de centro y de la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, desde aquel tiempo, se ha avanzado mucho en la evaluación en el País Vasco. Hoy tenemos un sistema de evaluación y unas instituciones, como el ISEI-IVEI, que pueden ser comparables a otros de nuestro entorno estatal e internacional. En 2003 nos estábamos iniciando en los procesos de evaluación y estábamos aprendiendo los rudimentos básicos de un proceso homologado de evaluación, todavía nuestra participación en evaluaciones internacionales era muy escasa, los procesos de evaluación propios no había surgido con fuerza y el mayor esfuerzo se centraba en la participación en las evaluaciones de carácter estatal, junto con el resto de las CCAA que, en aquellos momentos, tenían competencias en evaluación.

Hoy las cosas han cambiado completamente y creo que en un sentido muy positivo. En estos años se han desarrollado procesos de evaluación de enorme repercusión educativa y mediática –caso de las pruebas de evaluación sobre los niveles de euskara B1 en E. Primaria y B2 en ESO, a partir del Marco Europeo de las lenguas-, hemos tomado parte con muestra propia en todas las aplicaciones de la prueba internacional PISA de la OCDE, hemos participado en la evaluación internacional TIMSS de la IEA, que mide las competencias curriculares en ciencias y matemáticas en 2º de ESO, y ha aumentado generosamente la colaboración en proyectos de evaluación estatales, conjuntamente con la Instituto de evaluación del Ministerio y con las Comunidades Autónomas, en estos momentos todas con competencias plenas en educación. Hemos dado, por lo tanto, un paso de gigante y sobre todo creo que se ha sido capaz de homologar nuestras formas de trabajar.

A pesar de todo este esfuerzo, sin embargo la cultura de la evaluación y de la rendición de cuentas no había calado en los centros docentes. Los resultados de todas estas evaluaciones parecían corresponder sólo a la administración, sin ningún tipo de relación con la vida de las escuelas. Desde el ISEI-IVEI hemos mantenido permanentemente la voluntad de ser transparentes y de informar a los centros, pero es preciso reconocer que este ánimo no había calado.

Necesitábamos un proceso nuevo, más intenso y cercano. Todo este proceso se ha decantado en la puesta en marcha de las evaluaciones de diagnóstico, iniciadas con la aplicación en el curso 2008-09 y cuya segunda aplicación está previsto que termine el próximo 17 de marzo. Este es, sin duda, el proyecto de mayor calado e importancia que nunca se ha desarrollado en nuestra comunidad, un proceso que, si somos capaces de hacerlo bien, puede ayudar enormemente a que los dos aspectos que intenté desarrollar en mi intervención en 2003 en las jornadas de Getxolinguae, y a los que me refería al inicio de esta escrito, encuentren un punto de enlace.

La evaluación de diagnóstico no sólo se considera una evaluación formativa en la propia legislación, sino que, ligada a los planes de mejora, creo que puede ayudar sustantivamente a poner la evaluación en el centro de atención de los centros docentes y de sus equipos y comunidades. Estoy convencido de que este referente externo, con todas sus limitaciones y precauciones, puede ayudar a todo el sistema educativo, también a la administración, a encontrar un sólido punto de apoyo basado en la realidad y en las necesidades percibidas por los centros, que en última instancia es el sentido que tiene la evaluación formativa.

Francisco Luna, Director del ISEI-IVEI

An Integrated Approach to Language Teaching

One of the most relevant topics that we, teachers, have been dealing with recently is the issue of Teaching Languages in an Integrated approach. First of all, I would like to say that a number of teachers and advisors are already working hard preparing materials and putting them into practice with their students. A big effort is being made so that teachers in all schools become aware of how important this is and thanks to Getxolinguae, many of us started thinking about the possibility of teaching the three or four languages learned at our schools –Basque, Spanish, English and French in an integrated way. Needless to say, the Plurilingual Projects being carried out at a lot of our schools, are a great help when using this approach towards the teaching of languages.

There are some drawbacks though, and in my opinion, the main one is the fact that whenever we think about cooperative teaching and involving different departments in a school we tend to panic, as teachers in our educational system are used to working individually. In spite of that, we know that to make our students get involved in the process of learning, we have to make changes, so most of us have already started working with the colleagues in our departments in order to apply new ways of teaching in our lessons. To carry out these changes we work a great amount of time looking for and preparing new materials. Our students prepare projects, they use the internet to search information, they do oral presentations with the help of Power Points… We use content based activities using English as a means to learn other subjects and we start sharing experiences with the Geography, History, Philosophy and Science teachers… Once we are at this stage, we feel that our students are more motivated and they start to see the point of learning English, so we decide to go on and try to start working with the other language departments at school BUT this is not easy! We don’t do the same kind of activities and we don’t follow the same approach, consequently, working together becomes a complicated task.

However, is it really so difficult? I don’t think so. All the language teachers are now familiar with the Portfolio. Furthermore, the competences that our students have to develop are the same for all the languages so, what we really need is time and be willing to work. Obviously, we shouldn’t try to change things too quickly. We could start implementing some of the materials that are already prepared and see how they work. I’m sure once we get started, we’ll see that our time and work is worth it! The best and easiest way to try this approach is to contact the Berritzeguneak, they will provide us with the materials and we can also take part in school projects.

See you at the next Getxolinguae in May.

Mª Jesús Domínguez (IES Julio Caro Baroja)